Warunki uczestnictwa

Regulamin

 

1 Postanowienia wstępne

 

Organizatorem wycieczek jest MOJA ALBANIA, dostępny pod adresem internetowym www.malbania.pl. Firma prowadzona jest przez Izabelę Nowek MOJA ALBANIA Golem – Kavaje, Republika Albanii, NUIS: L72922802Q jest organizatorem następujących usług turystycznych: transport, usługi przewodnickie i organizacja wycieczek fakultatywnych

 

2 Definicje

 

1.   Klient - osoba fizyczna, która bierze udział w organizowanej przez Organi- zatora Wycieczce oferowanej na stronie internetowej Organizatora.

 

2.           Organizator - Izabelę Nowek MOJA ALBANIA Golem – Kavaje, Republika Albanii, NUIS:  L72922802Q.

 

3.           Pośrednik - przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu zawiera umowę z innym organizatorem. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez bezpośredniego organizatora, jego odpowiedzialność jest ograniczona.

 

4.           Regulamin - niniejszy regulamin strony internetowej, obowiązuje od momentu wysłania przez Klienta Formularza Rezerwacyjnego, do zakończenia Wycieczki.

 

5.           Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacyjnego lub też telefonicznie i zamierzającego wzięć udział w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.

 

6.           Wycieczka - impreza organizowana przez Organizatora bezpośrednio i pośrednio, trwająca nie dłużej niż 24 godziny, odbywająca się na terenie Albanii, Macedonii Północnej lub Kosowa.

 

7.           Formularz Rezerwacyjny - formularz dostępny w na stronie internetowej Organizatora, niezbędny do zarejestrowania Klienta w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.

 

8.           Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Wycieczki zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej lub też telefonicznie.

 

 

 

 

 

§ 3 Kontakt z Organizatorem

 

1.           Adres internetowy Organizatora: www.malbania.pl. Adres e-mail Organizatora: biuro@malbania.pl. Numer telefonu do kontaktu: +48 692 412 177 lub +355 676 892 120.

 

2.           Klient może porozumieć się telefonicznie z Organizatorem codziennie w godzinach pracy biura, które znajdują się na stronie internetowej.

 

 

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do złożenia rezerwacji potrzebny jest komputer lub smartphone. Urządzenia te muszą być podłączone do internetu. Zainstalowana na komputerze lub smartphonie przeglądarka musi być poprawnie skonfigurowana, musi również akceptować pliki cookies oraz sygnalizatory www. Do zarezerwowania wycieczki, niezbędny jest aktywny adres mailowy oraz aktywny numer telefonu komórkowego, który jest aktywny również na terenie Albanii (ma włączony roaming). W przypadku, kiedy numer telefonu nie jest aktywny na terenie Albanii, Klient we własnym zakresie kontaktuje się z Organizatorem: telefonicznie lub mailowo.

 

 

 

§ 5 Informacje ogólne, rezerwacja wycieczki oraz opłaty za wycieczki

 

1.           Organizator zgodnie z ofertę dostępną na stronie internetowej, organizuje dwa typy wycieczek. Wyjazdy autokarowe oraz „jeep safari”. Trwają nie dłużej niż 24 godziny. Organizator zapewnia transport z i na miejsce zbiórki oraz cały przebieg Wycieczki zgodny z opisem dostępnym na stronie internetowej Organizatora.

 

2.           Odwołanie wycieczki - wycieczka może zostać odwołana ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Klient jest o tym informowany telefonicznie, nie później niż do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym Wycieczkę. W takiej sytuacji ani Organizator, ani Klient nie ponoszę żadnych kosztów.

 

3.           Organizator potwierdza każdorazowo godzinę i miejsce zbiórki do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym wycieczkę. Informacja jest przesyłana w sposób uzgodniony wcześniej z klientem i jest to sms, wiadomość na komunikatorze lub mail. W przypadku braku informacji o godzinie zbiórki konieczny jest kontakt z Organizatorem.

 

4.           Klient ma obowiązek każdorazowo potwierdzić odbiór wiadomości o godzinie i miejscu zbiórki w uzgodniony wcześniej sposób: smsem, wiadomością na komunikatorze, mailem lub osobiście w biurze. Jeśli Klient do godziny 21.00 nie potwierdzi swojego uczestnictwa jego rezerwacja zostaje anulowana.

 

5.           Zmiany w programie - zmiany w programie mogę wystąpić w przypadku zmian pogodowych uniemożliwiających przebieg wycieczki zgodnie z programem (opady deszczu, burze, wysokie fale, sztormy na morzu, trzęsienia ziemi, jak również nieprzejezdność dróg, blokady na trasie, strajki, wzmożony ruch turystyczny). Program może ulec modyfikacji na prośbę uczestników i za zgodą wszystkich uczestników Wycieczki.


6. Miejsca odbioru/zbiórki

- organizator zgodnie z ofertę dostępną na stronie internetowej, organizuje wycieczki z miejscowości Durres, Golem, Mali i robit, Qerret, Spille, Karpen oraz San Pietro

-  organizator nie organizuje wycieczek z miejscowości Vlora, Saranda, Tirana czy innych niż wyżej wymienione

- w przypadku chęci uczestnictwa uczestnik z innej miejscowości musi wybrać miejsce zbiórki znajdujące się na liście dostępnej na stronie www i dostać się tam na swój koszt 

organizator nie odbiera na wycieczki uczestników z przystanków na trasie do miejsca docelowego ani nie zakłada opcji z dojazdem własnym

- dla hoteli znajdujących się w centrum Durres, Spille, Karpen oraz San Pietro (m.in. Bluemare, Melia oraz Movenpick) organizowane są dodatkowe transfery

 

7.           Rezerwacja wycieczki - Klient rezerwuje wycieczkę przez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego dostępnego na stronie Organizatora. Rezerwacja może również odbyć się telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe/social media takie jak: WhatsApp, Messenger lub Instagram. Rezerwacja telefoniczna lub przez komunikatory/social media Wycieczki oznacza zaakceptowanie Regulaminu. 

8. Rezerwacja dokonana na mniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem wycieczki musi zostać dodatkowo potwierdzona przez biuro. Nie gwarantujemy realizacji wyjazdu jeśli rezerwacja wpłynie do nas po godzinie 21:00, a wyjazd ma miejsce dnia następnego. 

 

9.           Sposoby płatności: - opłata za wycieczki organizowane przez Organizatora bezpośrednio odbywa się w trakcie trwania wycieczki lub w biurze, gotówką w walucie Euro; Płatność z waluty Euro na PLN ulega przewalutowaniu wg średniego kursu NBP zgodnego z dniem dokonywania płatności. Istnieje możliwość opłaty w systemie Revolut. 

 

10.           Zniżki (ceny w aktualnym cenniku oraz zniżki nie polegają negocjacji):

 

– przy wycieczkach organizowanych przez Organizatora bezpośrednio:

 

o            zniżki za rezerwacje więcej niż 3 wycieczek (dotyczy biletów dla osób dorosłych)

 

o            zniżki za rezerwacje dla grupy więcej niż 8 osób (dotyczy biletów dla osób dorosłych)

 

o            50% zniżki dla dzieci poniżej 12 roku życia (dzieci mające 12 lat i więcej płacą pełną cenę) z wyłączeniem jeep safari

 

o            dzieci do trzeciego roku życia jadą za darmo (dzieci, które mają ukończone 3 lata płącą połowe ceny)

 

o            zniżki nie łączą się


o            zniżki za zakup 3 wycieczek, dla grup, promocje first minute czy inne tego typu obniżki cen dotyczą tylko dorosłych, pełnopłatnych uczestników.


11. Opłaty dodatkowe na Wycieczkach 

- opłaty dodatkowe, które nie są wliczane w główną cenę wycieczki. Są to takie opłaty nieuwzględnione w cenie wycieczki. Wszystkie dodatkowe opłaty obowiązują zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Organizatora. Są to opłaty opcjonalne.

- opłaty dodatkowe, które są wliczane w główną cenę wycieczki. 

Dla hoteli znajdujących się w Spille, Karpen oraz San Pietro (m.in. Bluemare, Melia oraz Movenpick) godziny przyjazdu i powrotu są inne niż te przewidziane w programie z powodu konieczności transferu

Dla hoteli znajdujących się w Spille, Karpen oraz San Pietro (m.in. Bluemare, Melia oraz Movenpick)przewidziana jest dodatkowa dopłata za transfer § 6 Warunki rezygnacji i reklamacji

 

1.           Rezygnacja Klienta z wycieczek organizowanych przez Organizatora bezpośrednio - Klient może zrezygnować z wycieczki bez podania przyczyn w każdej chwili przed odebraniem z hotelu. Obie strony nie ponoszę kosztów finansowych. Klient powinien jak najszybciej poinformować Organizatora telefonicznie lub mailowo o swojej rezygnacji. W przypadku opłacenia wycieczki w biurze lub na innej wycieczce klient musi zgłosić się do biura po odbiór należności. Nie istnieje możliwość przelewu, chyba że po pokryciu kosztów przelewu z albańskiego konta na polski rachunek przez Klienta.

 

2.           Reklamacja - wszelkie zastrzeżenia powinny być składane niezwłocznie pilotowi jeszcze podczas trwania Wycieczki. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług, niewywiązania się z regulaminu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Klient ma prawo do złożenia reklamacji również odnośnie do całości usługi, która odbywa się drogą elektroniczną. Dotyczy to również składania rezerwacji, działania strony internetowej, możliwości opłacenia usługi, czy też kontaktu z biurem.

 

3.           Reklamacja nie może dotyczyć usług, które nie są wyszczególnione w programie wycieczki.

 

4.           Składanie reklamacji - Klient składa reklamację pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@malbania.pl. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, podać rodzaj wycieczki, jej datę, dołączyć kopię rachunku oraz jasno opisać sytuację. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Jeśli Klient nie dostanie odpowiedzi na reklamację w czasie przekraczającym 14 dni od złożenia reklamacji, ma prawo wnieść skargę do sądu obowiązującego w danym regionie. Reklamacje należy składać w czasie nieprzekraczającym 30 dni od zakończenia wycieczki. Reklamacje odbywają się polubownie lub też za pośrednictwem sądu działającego na terenie Albanii. Nie rozpatrujemy reklamacji skierowanych do nas poprzez social media (Facebook, Instagram) czy drogą telefoniczną/Whatsappem.

 

5.           Zamiana Wycieczki - Klient może ubiegać się o zamianę Wycieczki uzgadniając taką zamianę wcześniej z Organizatorem. Klient nie musi podawać przyczyny zamiany. Klient zobowiązuje się do pokrycia różnicy w przypadku, jeśli zamieniona Wycieczka jest droższa. W wypadku, jeśli zamieniona wycieczka jest tańsza, Organizator oddaję różnicę w kosztach. W przypadku wycieczek organizowanych przez Organizatora pośrednio, Klient musi zawiadomić o zamianę na 48 h przed dniem wycieczki. Organizator nie jest w stanie zapewnić możliwości zmiany, na przykład przez brak wolnych miejsc.

 

 

 

§ 7 Polityka prywatności

 

1.           Pobieranie danych - Organizator pobiera od Klienta dane w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, aktywny numer telefonu, nazwa miejscowości oraz hotelu gdzie przebywa na Korfu, data przylotu i odlotu. W/w dane są niezbędne w celach organizacyjnych wycieczki oraz do kontaktu z Klientem. Są również używane w celach księgowych oraz do rozliczeń.

 

2.           W przypadku wycieczek do Macedonii i Kosowa - dodatkowe potrzebne dane to: numer dowodu osobistego lub paszportu. Te dane potrzebne są do legalnego przekroczenia granicy.

 

3.           Wszystkie w/w dane są pobieranie jedynie w celach organizacyjnych związanych z rezerwowaną przez Klienta Wycieczkę oraz w celu kontaktu z Klientem lub też do legalnego przekroczenia granicy. Dane nie są udostępniane osobom, które nie są bezpośrednio pracownikami firmy. Dane są przekazywane jedynie bezpośrednio do firm współpracujących z Organizatorem.

 

4.           Użycie wizerunku na stronie internetowej - akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie trwania wycieczki do celów marketingowych (ulotki, foldery, strona internetowa, media społecznościowe).

 

5.           Administrator danych na stronie: Izabelę Nowek MOJA ALBANIA Golem – Kavaje, Republika Albanii, NUIS:  L72922802Q Dane osobowe są przetwarzane jedynie do końca trwania Wycieczki oraz później w celach księgowych.

 

6.           Każdy Klient ma prawo do pełnego zarządzania udostępnionymi przez siebie danymi. Może zażądać ich usunięcia oraz może wprowadzać zmiany. Dane udostępnione przez Klienta nie są udostępniane osobom postronnym.

 

7.           Organizator używa plików tzw. cookies, które używane są jedynie dla celów statystycznych firmy.

 

 

 

§ 8 Pozostałe postanowienia

 

1. Organizator może odmówić transferu na wycieczki organizowane przez niego bezpośrednio lub pośrednio, jeśli miejsce odbioru jest bardzo oddalone lub jeśli uniemożliwia tego droga (wąskie drogi, w które nie mieści się autobus lub bus, lub też drogi w bardzo złym stanie). Wtedy uczestnik może dotrzeć do miejsca zbiórki oraz wrócić do swojego miejsca zakwaterowania we własnym zakresie.

 

2. Organizator odmawia uczestnictwa w Wycieczce osobom, które są pod wpływem alkoholu, narkotyków, osobom zachowującym się agresywnie. Koszty za wycieczkę nie ulegają wtedy zwrotowi. Jeśli uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków podczas Wycieczki, Organizator może odmówić mu dalszego uczestnictwa w każdej chwili. Uczestnik wraca wtedy do swojego miejsca zakwaterowania na koszt własny. Koszty wycieczki oraz transferu nie podlegają wtedy zwrotowi.

 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zostawione w autobusach, busach, na statkach czy też motorówkach. Nie ma również obowiązku dostarczania zgubionych/zostawionych rzeczy Klientowi do miejsca zakwaterowania. 

 

4. W autobusach oraz busach obowiązuje zakaz picia alkoholu, oraz palenia papierosów. Organizator może odmówić dalszego uczestnictwa w każdej chwili Klientowi, który ten zakaz złamie.

 

5. Jeśli uczestnik spóźnia się na miejsce wyznaczonych przez pilota wycieczki zbiórek oraz nie przestrzega godzin wypłynięcia statków, Organizator nie ma obowiązku czekać na uczestnika. W tym wypadku uczestnik wraca do hotelu na własną rękę oraz na własny koszt. Organizator nie zwraca w tym wypadku kosztów wycieczki.

 

6. Jeśli wycieczka jest rezerwowana przez osoby trzecie (jako na przykład prezent), uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Obecność na wycieczce jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

 

7. W przypadku wycieczek "jeep safari" minimalny wiek uczestników to 7 lat. Organizator ma prawo odmówić zabrania dziecka poniżej 7 roku życia. 

 

 

 

 

§ 9 Rozpatrywanie sporów

 

Właściwym do rozpatrywania sporów są sądy na terenie Albanii.