Warunki uczestnictwa

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA  BIURA PODRÓŻY MOJA ALBANIA

 

 1. Moja Albania jest organizatorem usługi turystycznej, zwanej dalej wycieczką fakultatywną

W związku z tym ewentualne reklamacje należy kierować na adres biuro@malbania.pl ;  tel: +48 606 268 623; +355 695 240 673 lub bezpośrednio w biurze Moja Albania.

 1. Moja Albania jest pośrednikiem następujących usług turystycznych

– organizowanie pobytów grup zorganizowanych,

– pośrednictwo w wynajmie apartamentów/hotelów klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych

– pośrednictwo w wynajmie transportu, transfer z i do lotniska

W związku z tym Moja Albania nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów wymienionych powyżej. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio do podmiotu zarządzającego- organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, Moja Albania udostępni dane organizatora.

 1. Klient jest to osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Moja Albania. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Ma także obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.
 2. Moja Albania zastrzega możliwość nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby chętnych. W przypadku w/w Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, cała suma przepada. Za winę klienta przyjmuje się:

– nie stawienie się na miejsce zbiórki w przypadku wycieczek fakultatywnych, transferów lotniskowych

– stan upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających Klienta uniemożliwiający realizacje umowy

Moja Albania zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji Moja Albania nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej.

 

 1. Klient ma możliwość bez kosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować Moja Albania najpóźniej 24  godzin przed planowaną godziną zbiórki wysyłając prośbę na adres biuro@malbania.pl lub poprzez kontakt telefoniczny: tel: +48 606 268 623;  +355 695 240 673. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., Moja Albania zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.
 2. Klient zgadza się na umieszczenie jego wizerunku na zdjęciach w profilach społecznościowych (np. Facebook) Organizatora. Jednak na prośbę Klienta zdjęcia zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Wymienione godziny powrotów z wycieczek fakultatywnych są szacowane i mogą się różnić w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych oraz niespodziewanego wydarzenia.
 4. Za miejsce zbiórki przyjmuje się bramę hotelową (budka ochrony, szlaban wjazdowy) lub w przypadku jej braku miejsce zbiórki jest przed hotelem przy ulicy, chyba ze organizator w szczególnym przypadku ustali inaczej.
 5. Autokary są przystosowane do standardów obsługi turystów w Albanii. Wszystkie autokary i busy są w pełni klimatyzowane, wyposażone w luki bagażowe oraz górne półki na bagaż podręczny.
 6. Siedzenia nie są numerowane. Kolejność zajmowania miejsc jest dowolna. Nie stosujemy rezerwacji konkretnych miejsc.
 7. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń przewodników oraz kierowcy.
 8. Program wycieczek oraz wyżywienie jest zgodne z ofertą na stronie.
 9. W przypadku awarii naszego transportu, wypadków, opóźnień, przypadków losowych, organizator stara się naprawić szkodę jak najszybciej lub zaproponować usługi zastępcze jako rekompensatę.
 10. Niezbędnym podczas uczestnictwa w wycieczkach jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (wycieczka do Kosowa-  pasport obowiązkowy).
 11. Jeśli podanie błędnych danych lub przekłamanie danych w procesie rezerwacji skutkuje stratami finansowymi dla firmy to klient jest zobowiązany pokryć te koszty dodatkowe (koszty transportu, dodatkowych biletów, przewodnika) najpóźniej w dniu realizacji wycieczki.
 12. Biuro nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia, filmy, płyty i inne pamiątki zakupione podczas wycieczek.
 13. Istnieje możliwość organizacji wycieczek dla grup. Grupa wg organizatora to min.14 osób.
 14. Grupom przysługują specjalne zniżki grupowe w zależności od wybranych wycieczek fakultatywnych oraz terminów.
 15. Moja Albania zwolniona jest z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej wpływ na realizacje usług turystycznych o których mowa powyżej.
 16. Z przyczyn od nas niezależnych (siła wyższa) punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.
 17. Warunkiem skorzystania z oferty FIRST MINUTE jest rezerwacja (wpłata przedpłaty) wycieczki w terminie określonym przez organizatora.
 18. W przypadku otrzymania dodatkowych zniżek, warunkiem do ich otrzymania, jest uczestnictwo we wszystkich zakupionych wycieczkach przez wszystkich uczestników rezerwacji. Przyznany wcześniej rabat rozliczany jest podczas ostatniej wycieczki.
 19. Wszelkie reklamacje wycieczek, gdzie organizatorem jest Moja Albania należy złożyć mailowo na adres moja.albania@gmail.com w formie skanu. Reklamacja powinna zawierać czytelny podpis i adres korespondencyjny, gdyż odpowiedź przychodzi pocztą tradycyjną. Moja Albania ma 30 dni na odpowiedź licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 20. Moja Albania używa cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia.
 21. Dane osobowe usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz uwzględniają zapisy ustawy z dnia 10.05.2018.